Opplæring

OpplæringWorkshop i bruk av Zippys venner er grunnleggende innføring i Zippy 1.-4.trinn. For å bli sertifisert til å benytte programmet kreves deltakelse på to-dagers-workshop.

Deltakelse på workshop er obligatorisk for lærere, helsesøstre og pp-rådgivere/veiledere i kommunen som skal benytte Zippy 1.-4.trinn.

Det er en fordel at rektor/inspektør/sosiallærer deltar med tanke på å forankre programmet som en del av det helhetlige og systematiske arbeidet med læringsmiljø/psykososialt miljø.

Voksne for Barn holder i 2016 workshops i juni og i september/oktober/november i de fleste fylker. Informasjon blir fortløpende oppdatert på vår nettside. Større kommuner som har inngått Zippy-avtale med Voksne for Barn, holder egne workshops lokalt.

Opplæring for ressurspersoner i Zippys venner. Voksne for Barn tilbyr opplæring for kommunale ressurspersoner som har ansvar for implementering og som skal holde egen workshop og for de som skal være med å arrangere workshop sammen med Voksne for Barn. Denne opplæringen er i mai hvert år. Opplæringen er kun åpen for deltakere/ressurspersoner fra kommuner som har Zippy-avtale med Voksne for Barn.

Inspirasjonssamlinger
Voksne for Barn kan i samarbeid med kommuner/regioner arrangere inspirasjonssamlinger for Zippy-medarbeidere som trenger påfyll og inspirasjon. Dette kan være veiledere, lærere og lokale/regionale ressurspersoner som har jobbet med Zippy en stund.

Inspirasjonssamlingene kan skreddersys den gruppen som er tilstede. Ta kontakt med deres fylkesansvarlige for å planlegge hvordan dere kan arrangere en inspirasjonssamlingen som passer i deres distrikt. Hvorvidt fylkesansvarlige kan delta avhenger av kapasitet.

I 2016 fokuserer vi videre på Zippy 1.-4. trinn. Vi ønsker videre å støtte den enkelte skole, kommune/region til å få organiseringen, forankringen og implementeringen på plass. Fylkesansvarlig i Voksne for Barn vil være tilgjengelige for spørsmål, innspill og støtte.