Forbered på skolestart

Forbered på skolestart

Mange barn har store forventninger til det å skulle bli skolebarn og kan kjenne på prestasjonsangst. Det er lurt å bruke ferien godt!


 • Forbered barnet på at det er færre voksne på skolen enn i barnehagen, men at man ikke må være redd for å spørre om noe eller be om hjelp, likevel.
 • Som voksne har vi med oss vår egen opplevelse av skolen fra da vi var små. Det er viktig å ikke overføre eventuelt negative erfaringer til barnet. La barnet møte skolen på sine premisser.
 • Det er en fordel at barnet er sikker på hvordan det håndterer praktiske ting som påkledning og dobesøk på egenhånd. Mange 6-åringer øver for eksempel på å knytte skolisser før skoledebuten.
 • Om du leser for barnet kan det lette skolestarten betraktelig. Barnet kan allerede før skolestart lære om leseretning, hvordan bokstavene ser ut, og at bokstaver sammen lager ord. Samtale rundt bøker eller andre ting som dere synes er interessante stimulerer fantasien, gir større ordforråd og setter i gang tankebaner. Særlig for tospråklige barn er det viktig å lese og leke med ord, så barnet får øve på uttalen og lærer seg flere ord. Slike lese og samtalestunder vil også gi barna trening i å sitte stille og konsentrere seg, og gir også en stund med nærhet mellom barn og voksen.
 • Et besøk eller flere i skolegården for å bli kjent og for å prøve lekeapparatene kan også være en fin måte å tilvenne barnet den nye situasjonen.
 • Bor dere nært skolen og planlegger at barnet skal begynne å gå selv fra det begynner på skolen? Vurder trafikkfarligheten der dere bor, og bruk i så fall sommerferien på å vurdere barnets modenhet ved å øve.
 • Har barnet to hjem, så gå gjennom hvordan dere praktisk løser det at barnet har to bosteder. Bor far nære skolen skal det kanskje gå hjem på egenhånd noen dager, men bli hentet de dagene det er hos mor?

Hjelp barnet med å skaffe venner på skolen

Støtt barnet ditt i den viktige bli kjent-fasen:

 • La barnet invitere klassekamerater med hjem etter skoletid.
 • Vis en inkluderende holdning og sørg for at ingen holdes utenfor.
 • Vær påpasselig med å snakke positivt om medelevene.
 • Søk kontakt med de andre foreldrene, det er fint for barna at noen av foreldrene kjenner hverandre.

Skolen har det overordnede ansvar for det psykososiale miljøet, men foreldrene er viktige støttespillere for å nå målet om en trygg og inkluderende skolehverdag for elevene. Mange foreldre bekymrer seg for mobbing.

Har du spørsmål om barn og unge? Kontakt våre rådgivere! Vi har feriestengt på telefonen de to siste ukene i juli. Men du kan sende inn skriftlige spørsmål hele tiden.