Sett og spill

  • Hei – et spill om følelser, tanker og situasjoner

    Hei – et spill om følelser, tanker og situasjoner

    Dette er et brettspill som passer for barn, ungdom og familier. Hei spillet er en av våre bestselgere!

    I spillet er det ulike spørsmål om hva dere liker, ikke liker og om ting dere har opplevd. "Hei" har enkle og fleksible regler, som gjør at det kan passe for ulike aldersgrupper. Spillet har mange spørsmålskort om ulike tema, som bl.a. relasjoner, selvfølelse, fantasi og evnen til å ta andres perspektiv. Man kan velge kort etter spillerenes alder og ønske om tema.
    Vi får utrolig gode tilbakemeldinger på dette spillet, både fra foreldre, besteforeldre og fagfolk! 
    "Så bra spill! Bruker det masse på jobb og hjemme:)" 
    "Veldig bra spill lettere for barna og snakke om følelser"


    Ide: Kristin Sommerseth Olsen og Guro Winsnes
    Produsert i samarbeid med BUPA og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
    Alder: fra 4-99 år
    Antall spillere: 2-6
    Forlag: Hertevig forlag
    Utgitt: 2014

    Det finnes også en pakke med ekstra kort til Hei-spillet


    Mange bruker spillet sammen med Psykologisk Førstehjelpskrin. Gjennom HEI spillet får man opp saker som man kan arbeide videre med gjennom Psykologisk Førstehjelpskrin.

    Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

    Mer

    Pris: kr 449,-

    Art. nr: 7351

  • Flere kort - Hei

    Flere kort - Hei

    Nå har det kommet flere spørsmålskort om følelser, tanker og situasjoner. Suppliment til Hei-spillet.

    De 74 spørsmålene vil starte samtaler mellom barn, ungdom og voksne. Ved å bruke kortene kommer man inn på mye forskjellig; det som er morsomt, rart, dagligdags, fantasifullt, - og også det som kan være litt vanskeligere å sette ord på.

    For deg som allerede kjenner Heispillet, er dette helt nye spørsmål, men med samme grafiske uttrykk. De nye spørsmålene er fordelt på kategoriene bli kjent, sosiale situasjoner, mentalisering, selvfølelse, relasjoner og fantasi. Samtalekortene Hei Flere kort og Heispillet passer for barn fra cirka fire års alder og har ingen øvre aldersgrense.


    Ide: Kristin Sommerseth Olsen og Guro WinsnesProdusert i samarbeid med BUPA og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
    Alder: fra 4-99 år
    Antall spillere: 2-6
    Forlag: Hertevig forlag


    Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

    Mer

    Pris: kr 299,-

    Art. nr: 7577

  • Verktøyskrin: Psykologisk førstehjelp barn

    Verktøyskrin: Psykologisk førstehjelp barn

    Alder: ca. 8 –12 år. Et verktøyskrin som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner.

    Å vite hva man føler - og hvor sterkt - er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette førstehjelpsskrinet er å hjelpe barn til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Bruk av denne selvhjelpspakken vil kunne gjøre barn og deres foreldre bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner, og virke forebyggende i forhold til utvikling av psykiske lidelser. Forfatteren Solfrid Raknes er psykologspesialist. Hun har utviklet Psykologisk førstehjelp i tråd med hovedprinsippene i kognitiv terapi, og i samarbeid med en bred og faglig sterk referansegruppe. 

    Inngår i serien Psykologisk førstehjelp.

    Skrinet inneholder:

    - En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn.
    - Enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett
    - Figurene rød og grønn som inspirerer til lek og kreativitet.

    Forfatter: Solfrid Raknes
    Utgivelsesår: 2010
    Forlag: Gyldendal

    Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

    Voksne for Barn arrangerer kurs i Psykologisk Førstehjelp for foreldre.

    Mer

    Pris: kr 499,-

    Art. nr: 7082

  • Verktøyskrin: Psykologisk førstehjelp ungdom

    Verktøyskrin: Psykologisk førstehjelp ungdom

    Alder: 13 –18 år. Et verktøyskrin som kan hjelpe ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner.

    All ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil kunne bidra til at de opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de derfor kan styre unna mange vansker. Hensikten er å hjelpe ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Bruk av denne selvhjelpspakken vil kunne gjøre ungdom og deres foreldre bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner, og virke forebyggende i forhold til utvikling av psykiske lidelser.

    Forfatteren Solfrid Raknes er psykologspesialist. Hun har utviklet Psykologisk førstehjelp i tråd med hovedprinsippene i kognitiv terapi, og i samarbeid med en bred og faglig sterk referansegruppe. Psykologisk førstehjelp kan både brukes som et selvhjelpsopplegg, i samarbeid med foreldre, i en klasseromssituasjon, i samtalegrupper, på helsestasjonen eller andre lignende fora.

    Inngår i serien Psykologisk førstehjelp

    Skrinet inneholder:
    - En flott illustrert bok med tekster rettet mot ungdom
    - Enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett
    - Figurene rød og grønn som inspirerer til lek og kreativitet.

    Forfatter: Solfrid Raknes
    Utgivelsesår: 2010
    Forlag: Gyldendal

    Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

    Voksne for barn arrangerer foreldrekurs i Psykologisk Førstehjelp

         Mer

    Pris: kr 499,-

    Art. nr: 7083

  • Verktøyskrin: Grønne tanker – glade barn (barnehage)

    Verktøyskrin: Grønne tanker – glade barn (barnehage)

    Alder: 4–7 år. Bli kjent med tenkebamsene Grønn og Rød.

    Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Grønne tanker – glade barn kan brukes både som en metode for planlagt tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med alle barna, og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser. Materialet kan også brukes for å hjelpe barn som trenger å bli mindre hemmet av sinne og/eller engstelse. Tenkebamsene Grønn og Rød skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles rødtanker. Tanker som skalper glede, trivsel og trygghet kalles grønntanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler. 

    NB! Skrinet er for barnehage, er du forelder anbefaler vi tenkebamser og boka "Sint og glad i barnehagen"

    Grønne tanker–glade barn er utviklet i samarbeid med flere barnehager og er en del av Psykologisk Førstehjelp et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom. 

    Skrinet inneholder:
    -Barneboken Sint og glad i barnehagen
    -Flipover til bruk i samlingsstund
    -Veileder for barnehagepersonell og fagfolk i hjelpetjenestene
    -Tenkebamsene Grønn og Rød (to sett)

    Forfatter: Solfrid Raknes
    Utgivelsesår: 2014
    Forlag: Gyldendal 

    Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

     

    Mer

    Pris: kr 1399,-

    Art. nr: 7084

  • Veiledningspakke barnehage, Program for skilsmissegrupper

    Veiledningspakke barnehage, Program for skilsmissegrupper

    Veilederen gir bakgrunnskunnskap om førskolebarnet når det er skilsmisse i familien, og gir praktiske råd og forslag til måter å møte både barn og foreldre på. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som kan oppstå i en barnehage ved skilsmisser. Den inneholder ulike maler, kommunikasjonsmetoder, verktøy og oppskrift på hvordan starte gruppe eller snakket med det enkelte barnet. I tillegg gir den forslag til hvordan temaet kan taes opp på personal- og foreldremøter.

    Tanken har vært å bevisstgjøre barnehagepersonale på hvilken viktig rolle de spiller som trygge, stabile, voksenpersoner når ting blir urolig hjemme, og at de med sin atferd kan kompensere for noe av den manglende oppmerksomheten og omsorgen barna ofte er utsatt for i en skilsmisseprosess. Dette kan bety mye for barnets tilknytningsevne senere i livet.

    Innhold:
    2 veiledere
    Even og skilsmissen
    5 plakater                                                                                                        
    100 informasjonsfoldere til foreldre.


    Stikkord: Skilsmisse, samtalegrupper, samlivsbrudd, skilsmissebarn, delt omsorg, to hjem, foreldreskap,foreldrerollen, ny familie, snakke sammen, gode råd, oppdragelse, adferd, regler, grensesetting.

    Les mer om pakken her

    Mer

    Pris: kr 3500,-

    Art. nr: 7370

  • Veiledningspakke Ungdomsskole, Skilsmissegrupper i skolen

    Veiledningspakke Ungdomsskole, Skilsmissegrupper i skolen

    Veilederen gir bakgrunnskunnskap om ungdom som opplever foreldrenes skilsmisse, og gir praktiske råd og forslag til måter å møte både ungdom og foreldre på. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som kan oppstå i forskjellige situasjoner ungdommen er i ved skilsmisser. I tillegg gir den forslag til hvordan temaet kan tas opp på personal- og foreldremøter.

    Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for ungdom. Programmet ønsker å møte ungdommens behov på deres premisser og deres arena. De får snakke sammen om egne erfaringer og ønsker og de finner ofte støtte i hverandre. Ungdommen lærer også å bli mer bevisst sin situasjon og klarer å formidle bedre sine ønsker både på skolen, i vennegjengen og til foreldrene

    Temaer for gruppe-møtene: Bli kjent, Oppbrudd, Storfamilien, Ferier og feiringer, fremtiden, oppsummering.

    Målsetting: Skape sosialt nettverk og legge godt grunnlag for gode samtaler. At elevene skal bli tilfredse med egen hverdag, få en bedre selvforståelse, oppleve mestring, og å skape håp og visjoner

    Nyrevidert 2012

    Innhold:
    2 veiledere
    5 plakater
    100 informasjonsfoldere til foreldre
    Tilgang til lukket web side hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder og foiler ligger oppdatert.

    Stikkord: Skilsmisse, samtalegrupper, samlivsbrudd, skilsmissebarn, delt omsorg, to hjem, foreldreskap,foreldrerollen, ny familie, snakke sammen, gode råd, oppdragelse, adferd, regler, grensesetting, ungdom.

    Les mer om pakken her

     

    Mer

    Pris: kr 4000,-

    Art. nr: 7372

  • Veiledningspakke videregående skole, Skilsmissegrupper i skolen

    Veiledningspakke videregående skole, Skilsmissegrupper i skolen

    Pakken gir program for å snakke om skilsmissen i grupper. Evaluering av skilsmissegrupper viser at barna som deltar evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. Skilsmissegrupper i skolen (tidligere PIS) er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

    Å delta i gruppe gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. Evalueringen viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.
    Veilederen innledes med tanker fra en elev omkring det å delta i samtalegruppe. Videre kommer en innføring i hvordan veilederen er blitt til, hvordan den skal brukes, litt om parforholdets status i dag, vanlige reaksjoner hos ungdom på samlivsbrudd og skilsmisse, litt forskning omkring skilsmissebarnas framtid og erfaringer fra en lærers hverdag.

    Teori bak gruppesamtaler som metode og refleksjoner rundt dette er med, samt regler rundt fravær og ungdommers rettigheter. Konkrete opplegg for hvert gruppemøte (4 i alt) følger så, med bl.a. vignetter fra helsesøsters hverdag som utgangspunkt for samtale.

    Litteratur-og film-liste er lagt ved, samt maler for ulike kommunikasjons-metoder og evalueringsskjemaer.

    Temaer for gruppe-møtene: Relasjonsbygging innad i gruppen. Den praktiske hverdagen etter samlivs-bruddet. Hvordan påvirkes identitet og forhold til foreldre av samlivsbruddet? Eget forhold til forelskelse og kjærlighet. Framtidsperspektiver.

    Målsetting: Skape sosialt nettverk og legge godt grunnlag for gode samtaler. At elevene skal bli tilfredse med egen hverdag, få en bedre selvforståelse, oppleve mestring, og å skape håp og visjoner for framtiden.

    Innhold:
    2 veiledere
    5 plakater
    100 informasjonsfoldere til elevene
    Tilgang til lukket web side hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder og foiler ligger oppdatert.

    Stikkord: Skilsmisse, samtalegrupper, samlivsbrudd, skilsmissebarn, delt omsorg, to hjem, foreldreskap,foreldrerollen, ny familie, snakke sammen, gode råd, oppdragelse, adferd, regler, grensesetting, ungdom

    Les mer om pakken her

    Mer

    Pris: kr 3500,-

    Art. nr: 7373

  • Veiledningspakke barneskole, Skilsmissegrupper i skolen

    Veiledningspakke barneskole, Skilsmissegrupper i skolen

    Veilederen gir bakgrunnskunnskap om barnet som opplever skilsmisse i familien, og gir praktiske råd og forslag til måter å møte både barn og foreldre på. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som kan oppstå i forskjellige situasjoner barnet er i ved skilsmisser. I tillegg gir den forslag til hvordan temaet kan tas opp på personal- og foreldremøter.

    Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn. Programmet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og deres arena. De får snakke sammen om egne erfaringer og ønsker og finner ofte finner støtte i hverandre. Barna lærer å bli mer bevisst sin situasjon og klarer bedre å formidle sine ønsker hjemme og på skolen

    Temaer for gruppe-møtene: Bli kjent, Oppbrudd – Pappa flytter ut, Samværsordninger, ferier, hva når mamma eller pappa får ny kjæreste, Nye søsken, Hvordan påvirker hjemmeforholdene hverdagen.

    Målsetting: Skape sosialt nettverk og legge godt grunnlag for gode samtaler. At elevene skal bli tilfredse med egen hverdag, få en bedre selvforståelse, oppleve mestring, og å skape håp og visjoner for framtiden.

    (Veiledningspakken er revidert 2012)


    Innhold:
    2 veiledere
    Even og skilsmissen
    5 plakater
    100 informasjonsfoldere til foreldre
    PIS-spillet
    "15 stk Fra barn til barn" (Hefte med råd og utsagn fra barn som har deltatt i grupper).
    Tilgang til lukket web side hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder, evalueringsskjemaer og foiler ligger oppdatert.

    Stikkord: Skilsmisse, samtalegrupper, samlivsbrudd, skilsmissebarn, delt omsorg, to hjem, foreldreskap,foreldrerollen, ny familie, snakke sammen, gode råd, oppdragelse, adferd, regler, grensesetting.

    Les mer om pakken her

     

    Mer

    Pris: kr 4500,-

    Art. nr: 7371

  • Psykologisk førstehjelp - Klassesett barn

    Psykologisk førstehjelp - Klassesett barn

    Psykologisk førstehjelp er en verktøypakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Etter stor etterspørsel fra mange skoler har vi nå laget klassesett som inneholder 30 eksemplarer av heftet i produktet Psykologisk førstehjelp.

    Psykologisk førstehjelp hjelper barn med å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Psykologisk førstehjelp kan blant annet brukes som verktøy i undervisning og i samtaler med elever på skolen. Til Psykologisk førstehjelp finnes også ekstramateriell som figurene Rød og Grønn og blokker med hjelpehender.

    Til Psykologisk førstehjelp finnes også ekstramateriell som figurene Rød og Grønn og Flip-over blokk med hjelpehender.

    Se alle produktene i serien Psykologisk førstehjelp

    Forfatter: Solfrid Raknes
    Utgitt: 2017
    Forlag: Gyldendal

    Mer

    Pris: kr 2900,-

    Art. nr: 7573

  • Psykologisk førstehjelp - Klassesett ungdom

    Psykologisk førstehjelp - Klassesett ungdom

    Etter stor etterspørsel fra mange skoler har vi nå laget klassesett som inneholder 30 eksemplarer av heftet i produktet Psykologisk førstehjelp.

    Psykologisk førstehjelp hjelper ungdom med å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Psykologisk førstehjelp kan blant annet brukes som verktøy i undervisning og i samtaler med elever på skolen.

    Til Psykologisk førstehjelp finnes også ekstramateriell som figurene Rød og Grønn og Flip-over blokk med hjelpehender.

    Se alle produktene i serien Psykologisk førstehjelp

    Forfatter: Solfrid Raknes
    Utgitt: 2017
    Forlag: Gyldendal

    Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

    Mer

    Pris: kr 2900,-

    Art. nr: 7574

  • Nytt hjem -  ny skole

    Nytt hjem - ny skole

    Film og veileder. Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole?

    Som i filmene "Meg og familiene mine" (2016) og "Snakk om det" (2013) møter du også her fosterfamilien Henriksen. Målet med filmen er at den skal være utgangspunkt for dialog i mange sammenhenger:
    - I samtale mellom voksne og det enkelte barn
    - I opplæring og veiledning av fosterforeldre
    - I faglig utvikling og forbredelse i skole og barnevern, og i samarabeidsrelasjonen mellom tjenestene
    - I undervisning av studenter

    Pakken inneholder: Film på minnepinne og et hefte
    Utgiver: Voksne for Barn
    Utgitt: 2018 med støtte fra Bufdir

    Se også:

    Snakk om det film og veileder
    Meg og familiene mine film og veileder

    Se også heftet:

    Ærlig talt – om samvær

    Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

     

     

     

     

     

    Mer

    Pris: kr 149,-

    Art. nr: 7583

  • Snakk om det!

    Snakk om det!

    Film og veiledningshefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

    Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne. 
    Filmen "Meg og familiene mine" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie

    Pakken består av: film og veileder
    Utgiver: Voksne for Barn med støtte fra Bufdir
    Utgitt: 2013 

    Se også:

    Nytt hjem – ny skole film og veileder
    Meg og familiene mine film og veileder

    Se også heftet:

    Ærlig talt – om samvær

    Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

     

    Mer

    Pris: kr 149,-

    Art. nr: 7350

  • Meg og familiene mine

    Meg og familiene mine

    Film og hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

    I filmen møter vi Arne 10 år og fosterfamilien Henriksen. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

    Pakken inneholder: Film på minnepinne og et veiledningshefte
    Utgiver: Voksne for Barn
    Utgitt: 2016 med støtte fra Bufdir

    Se også:

    Snakk om det film og veileder
    Nytt hjem - ny skole film og veileder

    Se også heftet:

    Ærlig talt – om samvær

    Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

    Mer

    Pris: kr 149,-

    Art. nr: 7342