Utenforskap og inkludering

Utenforskap og inkludering

Det er kort vei fra å være litt annerledes enn de fleste, til å bli satt utenfor. Årets første utgave av Magasinet har utenforskap og inkludering som hovedtema.

 • Delte erfaringer om barnefattigdom

  Delte erfaringer om barnefattigdom

  Kaka blir større men det gjør også forskjellene. I mars 2014 var barnefattigdom tema for en nordisk konferanse. Voksne for Barn bidro med erfaringer fra å vokse opp som fattig i Norge..

 • Ønsker seg voksne som ser hele eleven

  Ønsker seg voksne som ser hele eleven

  Det er mange som mener å ha svaret på hvordan skolen bør være. 26. mars lanserte vi heftet ”Lære for livet” hvor elevene selv kommer til orde.

 • Har det bedre i fosterhjem

  Har det bedre i fosterhjem

  Flere barn som bor i fosterhjem forteller at de opplever seg trygge og har tillit, enn barn som bor i institusjon.

 • Flere psykiske vansker hos barn i fattige familier

  Flere psykiske vansker hos barn i fattige familier

  Mer bruk av negative oppdragelsesformer, som kjeft og og straff kan være noe av forklaringen på at barn i familier med dårlig økonomi har flere symptomer på atferdsproblem.