Å snakke om vold og overgrep

Å snakke om vold og overgrep

– Vi må slutte å si at vi skal ufarliggjøre en samtale om vold og overgrep, sier en av landets fremste barnepsykologer.

 • Hvordan oppdage voldsutsatte barn

  Hvordan oppdage voldsutsatte barn

  Det er store mørketall rundt barn som vokser opp med vold, fordi det i mange tilfeller er vanskelig å avdekke. Hva er tegnene du kan se etter?

 • Stopp familievolden!

  Stopp familievolden!

  Langt flere barn enn vi liker å ta inn over oss lever med vold i familien. Vi har alle et ansvar for å se og melde fra.

 • Lanserer ny veileder

  Lanserer ny veileder

  Voksne for Barn lanserer veileder for å styrke identitet og tilhørighet hos krysskulturelle barn, for å forebygge utenforskap.

 • Fremmer ikke forslag om ny lov om omsorgssentre

  Fremmer ikke forslag om ny lov om omsorgssentre

  Regjeringen kommer ikke til å fremme forslag om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.