Vil ha egen lov for barn som pårørende

Vil ha egen lov for barn som pårørende

I et høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet tar Voksne for Barn til orde for en egen lov som skal sikre barns rettigheter når de er pårørende.