Nytt hefte om elevmedvirkning

Nytt hefte om elevmedvirkning

Nå får skolene hjelp til å tilrettelegge for elevmedvirkning! Det handler om at alle skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag.